Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

1. Definisjon av parter

De følgende betingelsene gjelder alle bestillinger (ordre) som kunden – heretter omtalt som «du», «deg» eller «ditt» - sender til Kari Ulleberg Glass AS, 984080654 MVA – heretter omtalt som «Glasshytta Union», «vi» eller «oss» - via Glasshytta Unions nettsted, mobilnettsted, via telefon eller e-post. Det at du bruker glasshyttauninon.no og/eller sender en bestilling, betyr at du samtykker til disse Betingelsene før du sender inn en bestilling.

Kun personer som er 18 år eller eldre, som ikke er under vergemål kan legge inn en ordre. En presentasjon av bestemte produkter eller tjenester på GlasshyttaUnion.no på et bestemt tidspunkt utgjør ikke en garanti om at disse produktene eller tjenestene vil være tilgjengelige på et hvilket som helst tidspunkt. Vi forbeholder oss retten til når som helst å trekke tilbake et hvilket som helst produkt. Vi forbeholder oss også retten til å endre disse Betingelsene fra tid til annen uten at du blir varslet om det på forhånd. Den versjonen av Betingelsene som bestillingen din er underlagt, er den som er tilgjengelig på glasshyttaunion.no på det tidspunktet du sendte bestillingen/ordren.

2. Generelle vilkår
Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av varer og tjenester fra www.glasshyttaunion.no
og dens undersider (e-post, telefon, nettside, SMS og lignende). Kjøpsvilkårene og din bestilling, bekreftet ved ordre, utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Varer fra netthandelen kan som hovedregel kun bestilles for levering i Norge. Levering utenfor landets grenser må avtales nærmere med kundeservice. Kundeservice: post@glasshytta.no

Alle priser står inkl. MVA og uten frakt om ikke annet er oppgitt. Totalkostnad vil fremkomme før bestillingen legges, og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i trykkfeil, feilprising, konkurranseforhold og alle andre årsaker.

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Betaling
Kunden velger selv betalingsmetode. Betaling behandles av kvalifisert leverandør, DIBS AS, som er en sikker elektronisk betalingsleverandør. Via DIBS brukes 3D-Secure, en sikkerhetsløsning utviklet av Visa og Mastercard for å identifisere kortinnehaveren ved kortkjøp.
All informasjon som skrives inn i DIBS AS, både personopplysninger og kortinformasjon, er kryptert og sikret etter de høyeste standarder. Du som sluttkunde kan være helt trygg på at dine opplysninger aldri kommer på avveie, og at de aldri vil deles med tredjepart.

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

5. Levering og forsinkelse
Vanligvis sendes varene fra oss innen 48 timer etter ordren er mottatt. Normert leveringstid er 5-10 dager avhengig av hvor i landet man bor. Fraktkostnad tilfaller kunden og varierer mht. hvor i landet, samt hvor mye som skal sendes. Priser blir oppgitt under kjøpsprosessen. Når pakken er sendt vil du motta bekreftelse pr e-post eller SMS. Pakken må hentes på ditt lokale Postens postkontor med utleveringssted i løpet av 14 dager før den blir sendt i retur til oss. Dersom pakken ikke blir hentet på avtalt sted og kunden ønsker ny levering vil kostnader i forbindelse med ny utsendelse som hovedregel tilfalle kunde. Uavhentede pakker kan i enkelte tilfeller belastes kunden med et gebyr pluss porto. Kunden er selv ansvarlig for at det oppgis korrekt mobilnummer slik at vi får varslet deg når pakken er sendt fra oss, og ditt postkontor kan kontakte deg når pakken er klar til utlevering.

6. Kjøpsprosessen

1. Valg av produkter
2. Handlekurven gir deg oversikt over dine utvalgte varer
3. Valg av betalingsmåte
4. Eventuell registrering
5. Bekreftelse av bestillingen
6. Mottak av ordrebekreftelse på e-post
7. Bekreftelse av sendt bestilling pr. SMS

7. Ansvar og undersøkelse av produktene
Risiko for produktene overtas kunden så snart de er i kundens besittelse. Etter at kunden har mottatt varene bør leveransen undersøkes så snart man har mulighet til det for å sikre at; sendingen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene har blitt skadet under transport, eller har andre feil/mangler. Vi pakker alle våre produkter med største forsiktighet og etterstreber alltid riktig emballasje. Har varen blitt skadet under transport ta direkte kontakt med ditt postkontor.

8. Bytte/angrerett
I følge angrerettloven gjelder angrefristen i 14 dager fra den dagen kjøperen mottok varen. Dersom man ønsker å benytte seg av angreretten må varen returneres i samme stand som den ble mottatt samt med utfylt angrerettskjema. Kunden vil, etter godkjent retur, få tilbakeført det som er betalt. Returporto betales av kunden. Se utfyllende informasjon på angrerettskjemaet. Angrerettskjema kan lastes ned HER.

9. Reklamasjon
Forbrukerloven gir deg rett til å reklamere på en vare innen 3 år dersom det foreligger en produksjonsfeil. Dersom det foreligger en mangel ved varen må det, innen rimelig tid, bli gitt beskjed pr e-post om dette (post@glasshytta.no). Kunden vil deretter bli gitt veiledning videre for hvordan reklamasjon skal gjennomføres. Ved reklamasjon refunderer vi returfrakten. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp.

10. Forbehold
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon som mulig, men tar forbehold om at skrive- /trykkfeil kan forekomme. Ved situasjoner der noe er utsolgt forbeholder vi oss retten til å kansellere hele, eller deler av ordren. I slike situasjoner vil vi gjøre det vi kan for å finne alternative løsninger. Kunden vil få mulighet til å akseptere nytt tilbud med respektive endringer eller kansellere bestillingen. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Hvilke farger du ser kan avhenge av hvilket datasystem du bruker, og vi kan ikke garantere for at din datamaskin vil gjengi fargene på en nøyaktig måte.

11. Personopplysninger og annen informasjon
Vi er svært opptatt av at personopplysninger blir håndtert på en sikker måte. I hovedsak behandler vi bare opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunde. I forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og retur/garantihåndtering er vi pålagt å oppbevare bl.a. navn, adresse og e-post. Kredittkortnummer håndteres av kvalifisert leverandør for betalingstjenester (se punkt 3 i Kjøpsbetingelsene – Sikker betaling). Kjøpshistorikk og loggdata benyttes for å kunne lære mer om hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre tilbud og utvalg. Glasshytta Union selger ikke personopplysninger til tredjepart og all informasjon håndteres konfidensielt.

Vi tilbyr kommunikasjon via e-post og SMS. Det er frivillig å motta dette og man kan når som helst enkelt melde seg av via link nederst i e-posten. SMS benyttes i all hovedsak om å informere om at pakken er sendt fra oss. Vi forbeholder oss retten til å kunne sende ut materiell per e-post/post til registrerte kunder.

Når du bestiller varer eller benytter deg av våre hjemmesider, uansett plattform, hos Glasshytta Union samtykker du til at vi kan behandle og oppbevare dine opplysninger. Informasjonen som lagres benyttes i forbindelse med direktemarkedsføring, samt statistiske formål, for å gi deg enda bedre service.

12. Kundens plikter
Som kunde er du ansvarlig for å betale de ytelser selger leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av tilgang (uvedkommende bruk), så fremt det ikke kan påvises at dette er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side. Det er kundens ansvar at mobilnummer og e-post er korrekt slik at vi får varslet deg når din pakke er klar til utlevering.

13. Endringer i vilkårene
Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår.

14. Ekstraordinære forhold
Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler mm tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Er levering eller omlevering urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. Kopiering og opphavsrett
Alt innhold på www.glasshyttaunion.no eller www.glasshytta.no, tilhører Kari Ulleberg Glass AS eller underleverandør av nevnte eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at all informasjon, design, bilder og grafikk under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes uten særskilt skriftlig forhåndssamtykke fra Kari Ulleberg Glass AS.

16. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Om dette ikke lykkes retter vi os etter Forbrukerrådets vedtak, og saken kan bringes inn for forbrukerrådet etter Norsk rett.

17. Firmainformasjon

Kari Ulleberg Glass AS
Forretningsadresse: Brodahlbygget, Grønland 57, 3045 Drammen
Organisasjonsnummer: 984080654
MVA-nr.: NO 984080654 MVA
E-post: post@glasshytta.no

23.08.2016